Kolory

 


Merynos australijski 22-24 mic

Merynos australijski 18.5 mic

Merynos polski